Intervju med Bo Hallqvist, ny utbildningsledare på Futuregames