Stockholm

Immersive Experience Creator

Om Utbildningen

Skapa metaversets framtid!

Immersive Experience Creator lär dig att ta fram det estetiska innehållet för VR, AR, XR som inkluderar video, grafik, bild och ljud. Utbildningen ger dig kunskaper inom innovativ teknik för att på bästa sätt producera immersiva upplevelser och innehåll för immersiva medier.

Lär dig att skapa immersiva VR/AR/XR-upplevelser!

Du lär dig att analysera, utvärdera och producera projekt inom VR/AR/XR och andra immersiva medier med avseende på teknisk design, innehåll, designspråk, visuella trender och målgrupp. Teoretiska kunskaper kombineras med praktiska övningar i storytelling, manus och berättande för immersiva medier.

Fokus ligger på kunskap inom den snabbt växande immersiva sektorn, på mediets möjligheter samt på mottagarens perception och kognition. Du får kunskap i att analysera resultat inom mediet, för att kunna avgöra om de motsvarar de krav som ställs av slutanvändaren och kunden. Här ingår också kunskap om strategi för produktioner som är direkt kopplad till målgruppen och affärsnyttan.

För att lyckas som skapare av fördjupningsmaterial behöver du kunskap om hur man pitchar idéer, skapar visuella presentationer, genomför kundmöten och workshops. Utbildningen ger dig kunskap om olika tekniska format, uppspelning, leverans och lagring.

LIA (lärande i arbete), även känt som praktik, är en del av programmet. Den praktiska delen av din praktik/LIA fördjupar ditt lärande och ger dig den arbetslivserfarenhet som krävs för att utveckla dagens och morgondagens uppslukande upplevelser. Du får också möjlighet att bygga upp ditt nätverk och skapa relationer med framtida arbetsgivare under utbildningens gång.

Översikt över lärandemålen efter avslutad utbildning

 • Hur man bäst skapar innehåll för immersiva medier (VR, AR och andra interaktiva video- och ljudfiler).
 • Kunskap om villkor, regler och begrepp inom storytelling, manus och berättelser i immersiva medier.
 • Kunskap inom forskningssektorn och nya möjligheter i utvecklingen av både mjukvara och hårdvara samt mottagarens uppfattning om dessa.
 • Kunskap om hur man på ett säkert sätt kan analysera resultat inom det immersiva mediet för att uppfylla både underhållningsindustrin, forsknings- och utbildningssektorn och för att kunna avgöra om resultaten motsvarar de krav som ställs av slutanvändaren och kunden.
 • Kunskap om strategier för produktion av immersiva upplevelser som är direkt kopplade till målgrupp och affärsnytta.
 • Kunskap om hur man skapar presentationer, pitchar, kundmöten och workshops inom immersiva medier.
 • Kunskap om olika format för produktion, leverans och lagring av produktioner.
 • Väl förtrogen med användbarhet, design och UX (user experience) inom immersiva medier samt med designspråk och visuella trender.

Utbildningsplan

Consumer Behavior: Immersive Media
10YHP / 2v
Thesis
20YHP / 4v
Form & Design of Immersive Media
20YHP / 4v
Presentation and pitch for Immersive Media
10YHP / 2v
Creative and production planning for Immersive Media
20YHP / 4v
Storytelling and narration for Immersive Media
20YHP / 4v
Strategies for Immersive Media
20YHP / 4v
Technique and innovation for Immersive Media
20YHP / 4v
UX (user experience) for Immersive Media
20YHP / 4v
Immersive Production
60YHP / 12v
Lärande i Arbete (LIA)/Praktik
80YHP / 16v

Behörighet

KRAV FÖR ATT ANSÖKA

 • Betyg eller bevis på att du har en eftergymnasial utbildning från gymnasiet eller motsvarande.
 • CV och ett personligt brev (där du berättar varför du har valt just det här programmet).

Terminstider

De flesta terminer har olika längd och det är viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt YH-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem (5) yh-poäng, dvs. varje dag motsvarar en (1) yh-poäng, förutsatt att du kontinuerligt klarar dina moduler med godkända resultat.

HT-22
05/09/2022 - 23/12/2022
16 veckor, 80 YH-poäng.
VT-23
09/01/2023 - 23/06/2023
24 veckor, 120 YH-poäng.
HT-23
07/08/2023 - 22/12/2023
20 veckor, 100 YH-poäng.

Hur ansöker du

Snabba fakta!

 

31 augusti: Sista dagen för sen ansökan

 

Ansökningslänk för Immersive Experience Creator Skellefteå eller Stockholm här.

 

För att ansöka som internationell student, vänligen gå vidare till vår internationella student sidan för att läsa igenom ansökningsprocessen och ansöka där.

 

Vill du ha svar på dina frågor? Anmäl dig till vårt Öppna hus och prata direkt med oss.

 

Uppgifter som krävs för att slutföra din ansökan

 

 • Gymnasieexamen eller motsvarande.
 • Dokumentation för särskilda förkunskaper.
 • CV och personligt brev.
 • Arbetsprov (mer information hittar du nedan).
 • Eventuella intyg och andra klassificeringsdokument.

 

När du ansöker måste du ange var du vill studera. Utbildningen till Immersive Experience Creator erbjuds i Skellefteå och Stockholm.

 

Observera!
Ditt CV, ditt personliga brev och dina arbetsprover måste vara skrivna på engelska.

 

 

Urvalsprocess

 • Om vi får in fler ansökningar än vi har platser kommer vi att bedöma ansökningarna på grundval av poängen i deras arbetsprover (fortsätt att bläddra för mer information).
 • De sökande med högst poäng, oavsett var de befinner sig, kommer att erbjudas en plats i programmet, och andra sökande som är berättigade kommer att hamna på vår väntelista.

 

Arbetsprov – Vad ska du skicka in?

 

 • En kort berättelse som du har skapat och som du vill utveckla till en uppslukande upplevelse.
 • Du kan fritt välja format för din berättelse. Det kan vara ett manuskript, storyboards, en video eller animation, ljud, platt- eller 360-foto/video, moodboards, konceptkonst, ljusprojektioner, LARP-upplägg, liveframträdande eller en 3D-värld/miljö på en virtuell plats som Mozilla Hubs, VR-chat etc. Eller någon kombination.
 • Kort sagt, allt som visar ditt initiativ och din syn på berättande i uppslukande berättelseformat.

 

Vad ska du visa upp?

 

 • Ditt arbetsprov ska fokusera på att beskriva din syn på immersivt berättande och visa upp det område du vill utforska. Du kan dock alltid lägga till din portfölj eller nämna andra idéer som du har arbetat med i det sista stycket i det dokument du skickar in.
 • Det behöver inte vara en polerad upplevelse som är redo att släppas. En prototyp eller ett koncept räcker gott och väl!

 

Format för inlämning av arbetsprov

 • Högst fem (5) sidor.
 • Spara i PDF-format.
 • Namnge filen [förnamn_efternamn.pdf].
 • Se till att alla länkar till tjänster från tredje part eller andra tjänster (Mozilla hubs, Vimeo, Shapes XR osv.) är tillgängliga och görs tillgängliga för oregistrerade användare.

 

 

Är det obligatoriskt att ha tekniska förkunskaper?

 

 • För att producera uppslukande upplevelser krävs viss kunskap om tekniken för att skapa dem (eller varför de inte fungerar), så det är önskvärt att ha någon form av teknisk kunskap, men det är inget krav.
 • Det finns inga särskilda krav för någon programvara. Du kan använda den programvara som bäst passar dina behov, för tillfället.
 • Det viktigaste är din avsikt, att du har börjat undersöka hur man utforskar uppslukande upplevelser eller hur man skapar dem.

 

Antagningsprocess

 

 • Du kommer att få ett erbjudande via vårt antagningssystem i början av juli 2022.
 • Du måste sedan bekräfta ditt godkännande inom sju (7) dagar för att behålla din plats eller din reservstatus.
 • Om skolan inte får din bekräftelse inom sju (7) dagar kommer vi automatiskt att erbjuda platsen till nästa sökande på vår väntelista.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

Karriär och anställningsbarhet

Denna yrkesroll är ny, växer snabbt och är mycket eftertraktad, inte bara inom IT, utan även inom andra teknikcentrerade branscher och den offentliga sektorn.

Exempel på yrken:

 • Immersive Experience Creator
 • VR/AR director
 • Immersive Scriptwriter
 • Immersive Producer
 • Immersive Designer
 • Immersive film/video Director

Ledningsgrupp

Utbildningen har en ledningsgrupp som säkerställer kvalitet, samt fattar beslut om antagning och examinering. Ledningsgruppen träffas två gånger per termin. En eller flera studerande ingår i ledningsgruppen och representerar alla som går på utbildningen. Ledningsgruppen består av representanter från näringslivet, skolledningen, allmänna skolväsendet, universitet/högskolan, branschorganisationerna och de studerande. En av ledningsgruppens uppgifter är att säkra att utbildningen omfattar den kompetens och de kunskapsområden som motsvarar arbetsmarknadens behov.

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Jesper Wallerborg

Head of Education
Immersive Experience Creator

jesper.wallerborg@cmeducations.se