Skellefteå

Game & UX Designer

Om Utbildningen

Branschen behöver fler Game- och UX-designers!

Spelar du ett spel och funderar ofta på hur du skulle kunna förbättra användargränssnittet så att det blir mer spelarcentrerat? UX är det område där spelarens vetenskap möter speldesignens konst. Till synes små val som görs av var och en i spel- eller produktutvecklingsgruppen påverkar hur spelupplevelsen upplevs av spelarna. Lär dig att vara spelarens röst och skapa det spel som du vill spela.

Lär dig att vara ”spelarens röst”

Game- och UX-designer – tvärvetenskaplig kompetens inom spelutveckling, upplevelsebaserad design, speldesign, UX, VR/AR, gamification, affärsutveckling och ledarskap. Välkommen till en spännande yrkesroll där du är med och påverkar framtiden.

Användarupplevelse, spelutveckling, hållbara affärsmodeller och digital innovation står i centrum för utvecklingen. Idag har vi enorma möjligheter att skapa upplevelser med ny teknik, inte minst genom VR/AR och AI. Bolagen arbetar med kontinuerlig förbättring av kundupplevelser och dessutom blir digitala upplevelser och conversational UX allt viktigare.

Börja arbeta direkt efter utbildningen.
Exklusivt beläget i Skellefteå.
2 år (4 terminer).
20 veckors praktik (LIA).

”Learning by Doing, Learning by Reflection”

Utveckla kärnkompetens inom Game- och UX-design genom att lära dig av branschfolk och lärare från ledande företag i branschen.

Få tillgång till vår kreativa miljö inklusive utrustning och relevant programvara där du växer och bygger upp dina färdigheter tillsammans med duktiga klasskamrater och seniora spelutvecklare på Futuregames.

Du kommer aktivt att delta i intensiva spelprojekt tillsammans med kurskamrater från våra andra program som löper parallellt, där du simulerar professionella projekt för att spegla verkligheten i arbetet i spelindustrin och förbereda dig för en progressiv karriär inom kreativitet.

Vi vill forma pragmatiska individer med balanserat och brett perspektiv, stark förmåga att arbeta tillsammans, ledarskapsförmåga och proaktiv attityd.

 

Videospelsbranschen behöver dig

Vi arbetar i nära samarbete inom spel- och IT-industrin. Över 50 företag (spel- och IT-företag i Norr- och Västerbotten i norra Sverige) har intygat att deras bransch behöver fler spel- och UX-designers som är spelarcentrerade.

Alla intervjuade företag är öppna för att ta emot LIA-studenter (praktik) och anställer direkt från Futuregames.

Bristen är inte bara begränsad till spel- och IT-industrin. Företag som Boliden och infrastrukturföretag som Skellefteå Kraft, konsultföretag, apputvecklare och byråer efterfrågar mer kompetens inom kreativ produktledning, interaktionsdesign, mjukvarutestare och programmerare/utvecklare.

 

LIA (internship) as part of the education

En av de viktigaste delarna av din utbildning är din praktik (LIA). Praktikplatsen tjänar till att fördjupa och bredda ditt lärande och hjälper dig att skaffa dig den arbetslivserfarenhet du behöver. Detta är en möjlighet att bygga upp ditt nätverk inom branschen under dina studier.

Vi upprätthåller en god relation med nätverket av företag inom spel- och e-handelsbranschen för projekt, branschevenemang, gästföreläsare och rekrytering.

Några av våra samarbetspartners är:

Turborilla,
Goodbye Kansas Studios,
Gold Town Games,
Mindforce Game Lab,
North Kingdom, Zordix,
Aurora Punks,
Coldwood,
Epic,
Tarvalley,
Paradox,
Wanderword,
EA DICE,
Landell Games,
Triolith Games AB
och listan kan göras lång.

Lyssna inte bara på oss, läs och ladda ner Game Developer Index 2021 här för att få fler insikter om spelindustrin i Sverige.

 

Översikt över lärandemålen efter avslutad utbildning

 • Utvärdera kundspecifik information/beteende och prioritera designen därefter.
 • Förstå beteenden baserade på statistik och hur de omsätts i design.
 • Säkerställa design och användarvänlighet vid produkt- och tjänsteutveckling.
 • Förmåga att implementera gamification och speltänkande i produkter och tjänster från ett tidigt designstadium.
 • Förstå konceptualisering, iterativ design och konkretisering av design och designprocesser.
 • Snabbt validera design via funktionella prototyper.
 • Förstå och känna igen vilka trender som kommer att ha stor inverkan på marknaden och hur designen måste förhålla sig till den.
 • Förstå de olika delarna av en designprocess och hur hypoteser och design kan verifieras genom olika typer av användartester.
 • Skapa kundresor och koncept utifrån specificerade behov hos användarna.

 

Terminstider

Innan terminen börjar kommer du att få information om hur du ansöker för CSN och vilka terminstider som ska anges till CSN. De flesta terminer har olika längd och det är viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt antal YH-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem YH-poäng. Förutsättningarna är att du kontinuerligt klarar dina kurser med godkända resultat. Har du några frågor? Kolla in CSN hemsida här. 

HT-22
05/09/2022 - 23/12/2022
16 veckor, 80 YH-poäng.
VT-23
09/01/2023 - 23/06/2023
24 veckor, 120 YH-poäng.
HT-23
07/08/2023 - 22/12/2023
20 veckor, 100 YH-poäng.
VT-24
08/01/2024 - 24/05/2024
20 veckor, 100 YH-poäng.

Hur ansöker du

Snabba fakta

 

31 augusti: Sista ansökningsdag

Ansökan till Game & UX Designer här.

 

 

 

Om du vill ansöka som internationell student går du vidare till vår sida för internationella studenter för att läsa igenom ansökningsprocessen.

Behöver du få svar på dina frågor? Anmäl dig till vårt öppet hus och prata med oss direkt.

 

Information som krävs för att slutföra din ansökan

 • Gymnasieexamen eller motsvarande.
 • Dokumentation för särskilda förkunskaper.
 • CV och personligt brev.
 • Eventuella intyg och andra betygsdokument.

Observera att ditt CV, ditt personliga brev och dina arbetsprov måste vara skrivna på engelska.

 

Urvalsprocess

 

Om vi får in fler ansökningar än vi har platser kommer vi att bedöma ansökningarna utifrån resultatet i ett särskilt test.

Testet kommer att skickas ut till ALLA sökande den 6 maj 2022.

De sökande med det högsta resultatet kommer att erbjudas en plats i programmet, och övriga behöriga sökande kommer att hamna på vår väntelista.

 

Antagningsprocess

Du kommer att få ett erbjudande via vårt antagningssystem runt början av juli 2022.

Du måste sedan bekräfta din accept inom sju (7) dagar för att behålla din plats eller din reservstatus.

Om skolan inte får din bekräftelse inom sju (7) dagar kommer vi automatiskt att erbjuda platsen till nästa sökande på vår väntelista.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Ledningsgrupp

Varje utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer utbildningens kvalitet och fattar beslut om antagning och examination. Ledningsgruppen sammanträder två gånger per termin. En eller flera studerande från klassen väljs också ut för att ingå i styrelsen som representanter för klassen.

Ledningsgruppen kan bestå av representanter från industrin, näringslivet, skolledningen, det offentliga skolväsendet, universitet/högskolor, branschorganisationer och studerande. Ett av ledningsgruppens viktigaste uppgifter är att se till att utbildningen uppfyller arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft.

Ledningsgruppens ledamöter

Lara Gavina, North Kingdom (ordf.)

Anders Tånger, MindForce GameLab

Jenny Österlund, Paradox Arctic

Andreas Waleij, Zordix

Pär Hultgren, Gold Town Games

Daniel Öhgren, GrandPike

Ida Lindh, Campus Skellefteå

Jens Lundqvist, Lundqvist Trävaru AB

Mattias Wiking, Turborilla

Johan Wallberg, Level Eight

Joel Nordin, Coldwood Interactive

Linus Johansson, North Kingdom

Robert Bäckström, Limit Break Studio

Per Myrén, Changemaker Educations / Futuregames

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Joel Fällbom

Head of Educations
Game & UX Design

joel.fallbom@futuregames.nu
Vi använder cookies för att ge er den bästa användarupplevelsen.