Game Designer

O nauce

Branża gier potrzebuje Designerów! FutureGames tworzy najlepszych.

Projektowanie gier i poziomów, tworzenie narracji, pisanie skryptów i kontrola jakości – zdobądź doświadczenie potrzebne do pracy jako Game Designer!

Kariera w branży gier czeka na Ciebie. Zarejestruj wstępne zainteresowanie edukacją w szkole FutureGames i weź udział w naszym programie zapoznawczym.

Niezależnie od tego, czy najbardziej interesuje Cię projektowanie poziomów, rozgrywek,  systemu, tworzenie skryptów, narracji, dbanie i jakość gier lub zarządzanie ich produkcją, ten program zapewni Ci pozycję w branży i szybki start kariery. W FutureGames zdobywasz praktyczne umiejętności i zaraz po szkole wchodzisz na rynek jako Game Designer.

 • Rozpocznij pracę zaraz po zakończeniu nauki
 • Studiuj w Warszawie w jedynej szkole FutureGames w Polsce
 • 2 lata (4 semestry)
 • 30 tygodni stażu!

 

NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE, NAUKA PRZEZ REFLEKSJĘ

Rozwijaj kompetencje w zakresie tworzenia gier pod okiem najlepszych nauczycieli w branży. Wejdź do naszego kreatywnego środowiska, buduj relacje i wymieniaj się doświadczeniami z uczniami FutureGames z całego świata, studiującymi w naszych szkołach w Szwecji, Nowej Zelandii i Chinach. To środowisko ponad 240 osób, które aktywnie współtworzą naszą społeczność. Zapewnimy Ci dostęp do najwyższej jakości sprzętu i oprogramowania. Wraz ze studentami innych kierunków weźmiesz udział w intensywnych projektach tworzenia gier, symulujących profesjonalne projekty komercyjne. Będziesz sprawdzać swoją wiedzę na gorąco, w poważnych warunkach testowych, przygotowujących Cię do kariery w branży gier.

Chcemy tworzyć praktyków ze zrównoważoną i szeroką perspektywą całego procesu tworzenia gier oraz mocnymi umiejętnościami pracy zespołowej. Nasi absolwenci opuszczają szkołę z praktycznym i proaktywnym podejściem.

SYNERGIA BRANŻOWA

Ta edukacja jest realizowana w bezpośredniej współpracy z branżą gier i FutureGames, w tym m.in. ze studiami: King, Avalanche Studios, Ubisoft, EA DICE, Fatshark Games, Paradox Interactive, Starbreeze Studios, Glorious Games Group, Uprise, NEAT Corporation, Epic Games i Really Interactive. Ten program edukacyjny wspiera swoją fachowością ok. 20-30 studiów gier.

 

 

SPECJALIZACJE

 • Projektowanie gier
 • Projektowanie poziomów
 • Projektowanie systemów
 • Projektowanie rozgrywek
 • Tworzenie narracji
 • Kontrola jakości
 • Zarządzanie projektami gier

 

WIEDZA PO UKOŃCZENIU EDUKACJI

 • Projektowanie i analizowanie doświadczeń z gier
 • Projektowanie i budowanie poziomów
 • Projektowanie i tworzenie systemów gier
 • Dogłębne zrozumienie Unity i najnowszego silnika Unreal Engine
 • Mocne umiejętności skryptowania rozgrywki (C# i skrypty wizualne)
 • Zrozumienie podejścia opartego na zabawie grupy docelowej
 • Silne umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • Projektowanie gier na wiele platform (PC, mobile, VR, itd.)
 • Projektowanie oparte na danych
 • Zrozumienie całego procesu rozwoju i dystrybucji gier

Plan nauki

Advanced Game Design
3w
Purpose and goal: The aim of this course is to learn more advanced game design practices
(including potential modern framework – if applicable – and enhancing a systems thinking. The
goal is to enable designers to think more deeply and clearly about their work so they can
produce better, more engaging games for any device or platform.
Knowledge:
- Understanding of what games are and how systems thinking can help promote engagement,
interactivity and fun
- Understanding of how to create gameplay and core loops
- Understanding of how to design the player experience and how to build game mechanics that
work together
- Being able to identify and understand needs and expectations, and presenting good game
design documentation in a professional way
- Understanding how to translate high-level and background design into detailed design
- Understanding of how to build, playtest and iterate early prototypes
- Understanding of how to build a game design career in a industry that keeps changing at
breakneck speed.
Skills:
- Analyzing advanced game design practices and framework and understading how to apply
them.
- Producing design documentation in a professional way.
- Deep understanding of iterative design process.
- Better understanding of the game industry, roles and positions.
Competences:
- The students gain the competences to analyze and use advanced game design practices and
present their game ideas in a professional way.
Board Game Design
3w
Purpose and goal:
The aim of the course is to aid the students in making better games, designing better
prototypes, and becoming better game designers by using board games as a learning tool. The
goal is to learn the principles of game design and basic game design by developing a board
game.
Knowledge:
- A basic understanding of the most important principles in game design and game
development
- “Rapid-prototyping” with the help of board game laboratory work
- An understanding of how game design can be applied to game development
- A better understanding for how board games and rapid prototypes can aid in design
processes.
Skills:
- Create a theoretical game design
- “Rapid prototyping”
- Analysing and planning the design of a game using board games and rapid board game
prototypes as tools.
-Applying the fundamentals of game design
Competences:
- Students gain a good understanding of game design and how to apply straight away into rapid
physical prototyping.
Degree Project
10w
Purpose and goal:
The degree project provides the students with an in-depth study in a self- chosen area in game
development, under the guidance of industry experts.
With the support of course leaders and mentors – where is needed, the main goal is to define a
challenge in the form of a simulated assignment in a self-chosen specialization area, or to work
along with a company and identify a relevant assignment that leads to the same specialization.
Knowledge:
- Relate their knowledge and skills to the current industry needs
- Understand a specialized area of game development
- Understand a specialized role as a game developer in the game industry
Skills:
- Define, plan, structure and implement an in-depth work on a challenge relevant for a
specialized area of the game development
- Create an in-dept plan first and then a report that outlines the challenge, documents the
process, shows the outcome
Competences:
- The students are given the skills and competences to independently define a challenge, plan
and implement a project that answers that challenge in a specialized area of the gaming
industry. They gain the competences to structure self-selected projects and learn from experts
to produce an advanced part of game development.
Game Project 1
2w
Purpose and goal:
Game project 1 is a shorter, less extensive, and less steered game project in preparation for
longer, more complex, and more comprehensive productions in upcoming game projects.
The overall purpose is to give the students insight into how actual game production is carried
out, both in terms of goal and methods, through “Learning by Doing” and “Learning by
Reflection”.
By putting a heavy emphasis on the reflection phase, a good foundation for upcoming game
projects is created.
The goal of the project is to develop a game product in a modern game engine. The production
is carried out in teams of students from parallel game programs, and feedback is provided by
senior developers and project leaders from the game industry.
Knowledge:
- Knowledge of the work process in a game project with a set project time
- Knowledge of the other team roles in a game development project
- Knowledge of planning and executing a game project
Skills:
- How to produce and communicate as a Game designer graphics in a group of game
developers
- How to develop a game product in a modern game engine
- Reflecting over the strengths and weaknesses of the project, before upcoming game projects
Competences:
- Understand and utilize their knowledge of and skills in game design in an appropriate way at
the right points of the work process, as part of a development team working in a modern game
engine in a modern game project.
Game Project 2
4w
Purpose and goal:
Game Project 2 is a four-week game project based on knowledge, skills and insights from the
planning, implementation and reflection of Game Project 1. The students deepen their skills
regarding game production in the modern game engine.
The project form simulates the commercial gaming projects that exist in the gaming industry,
working in gaming teams, with technicians and in development environments. "Learning by
Doing" and "Learning by Reflection" are applied at the professional level as a pedagogical
method and for feedback.
Knowledge:
- In-depth knowledge of game productions and game projects in a modern game engine
- the work process in a game project with a larger work group during a limited project period
with a given deadline.
- planning and preparation with clear goals in a comprehensive game project
- professional feedback and how this is used to improve game production, collaboration in the
team and develop a student’s own learning
Skills:
- Game development in game teams working in a modern game engine
- Planning and preparation in projects for game development
- Work professionally as a game designer in a group of game developers
- Communicate efficiently and professionally in a game development team
- Apply relevant project methods in game projects
- Receive and use feedback for progress in game productions and own development
Competences:
- Apply their knowledge and skills as a game designer in an appropriate way in the right parts of
the process in a game development team in a modern game project. Competences to work as a
game designer in a game team that uses a modern game engine.
Game Project 3
7w
Purpose and goal:
Game Project 3 is based on knowledge and skills from previous courses and game projects,
which prepare students for a longer, more comprehensive and more complex game project.
The project is carried out in Unity, with the aim of teaching students another of the most
accepted open-source tools used for game development. The goal of introducing a new game
engine is that students should be able to apply their knowledge and skills to different tools
(game engines) in the future.
Knowledge:
- To develop games in game teams in the game engine Unity
- Agile project methodology adapted for game development projects
- Longer and more advanced and complex game development projects
- To produce work relevant to the professional gaming industry at a professional level
Skills:
- Produce game design in a game team in Unity's development environment
- Work efficiently in a larger, more complex game project with high demands on delivery and
results
- Communicate effectively and professionally as a game designer in a development team
- Use and adapt agile project methods in game development projects
Competences:
- Understand and be able to apply their knowledge and skills as a game designer in an
appropriate way in the right part of the process in a development team in a modern game
project.
- Understand and follow agile project methodology for game development.
- Competence to produce relevant design and games in a game team in the development
environment Unity.
- Competence to work and communicate as one of several key competencies in a modern game
development team.
Game Project 4
4w
Purpose and goal:
The purpose of the course is to work in a group with several game developers from different
disciplines in a shorter game production at a high level. Game project 4 is a project with high
demands on work processes and results where great emphasis is placed on reflection and
insights that are intended to be preparatory for subsequent game projects with more
responsibility and higher complexity.
The goal is to produce a game with a modern game engine with feedback from representatives
from the gaming industry.
Knowledge:
- Be able to account for different professional roles in a game production.
- Be able to account for the different phases of a game production.
- Be able to report on planning, work processes and working in a group with several game
developers.
- Be able to report on agile working methods for a game production.
Skills:
- Be able to program a game with a modern game engine with several game developers.
- Be able to reflect on work processes and results in a game production with several game
developers.
- Be able to work with an agile working method.
Competences:
- With multiple game developers delivering a game created with a modern game engine.
Internship (LIA)
30w
Purpose and goal:
An internship (LIA) aims to introduce and strengthen the student in their new professional role
in the gaming industry, while the student continues their learning under supervision in real
world context at a self-chosen workplace. The goal of LIA is an employment with the LIA
company or with one of its partners. Thus, another purpose of LIA is for the student to
strengthen and broaden their network in the gaming industry.
Skills:
- Understanding the work of the LIA company, its partners, suppliers and other stakeholders in
the industry.
- Industry structure, growth, trends and opportunities / threats.
- The tasks and areas of responsibility of one's own professional role.
- Other related professional roles and competencies.
- The structure and make up of key people in professional team.
- Customers, sponsors, financiers and other stakeholders.
- Trends, pace of development and new technologies.
deepen a student’s knowledge from their education in professional practice.
- Produce as part of a team working with game development.
- Act and work with a student’s specific key competence in a gaming team.
- Plan and produce syntax for games.
- Create functions based on the customer's and user's needs and wishes.
- Adapt and set program structure for ann existing game layout and interface.
- Participation in the production of games in a real workplace.
- Analysis of ones own work. The analysis is described in an interim report and a final report,
respectively.
Competences:
- Through their LIA, the student gets a clear insight into developing game developer role in real
world game projects and gets the opportunity to specialize in the valuable roles a game
programmer can take responsibility for.
Introduction to Game Design and Visual Programming
5w
Purpose and goal:
The aim of the course is to let the student gain a basic understanding of game development and
game design, with the help of visual programming in a modern game engine.
Knowledge:
- General knowledge about game design
- An understanding of game design and player experience in a modern game production
- An understanding of all the components required to create a game
- Knowledge of a modern game engine
- Knowledge about the iterative design process of creating a game
- Taking part in a game development team
Skills:
- Using visual programming to create different prototypes
- Implementation of basic game design in a modern game engine
- Carrying out an effective working procedure for a game production
- Taking part in a game development team
Competences:
- The student should have anunderstanding of the basic working procedure as a game designer
in a game production, and the competences required in making a functioning digital game in a
modern game engine.
Level Design and World Creation
5w
Purpose and goal:
The aim of the course is to give the student an understanding of game design, and the possibilty
to show their skills in a practical level design project. The goal is to build different types of
environments and game levels.
Knowledge:
- Understanding what makes a good environment in a game production
- Skills in level design adapted for one or more players
- Knowledge of how to write a level design document, and the ability to communicate level
design in an effective way
- An understanding of how audio-visual effects affect the computer game experience, and how
to effectively visualize environments
Skills:
- Creating good and suitable environments in a game production
- Optimizing environments and levels in suitable ways
- Creating good and pedagogical descriptions of environments
- Presenting environments and conveying level design
Competences:
- The students should understand level design and the competence to create suitable levels for
relevant game productions. They should be able to describe and communicate this in a
professional and pedagogical way.
Market Analysis, CV, and Portfolio
3w
Purpose and goal:
The aim of the course is to create a situational understanding of Sweden's game companies,
and at the same time an understanding of the game companies' current competence needs.
The goal is to study a significant number of game companies in Sweden. A further goal is to visit
a number of game companies. The students learn to relate their own competences to the needs
of the game companies. They learn to write suitable CVs and create digital portfolios for a
number of game companies.
Knowledge:
- An understanding of the Swedish game industry
- Knowledge of the different game companies in Sweden
- An understanding of one's own career choices
Skills:
- Creating industry analyses
- Writing a CV
- Creating a suitable and digital portfolio for computer game companies
Competences:
- Students gain a good understanding of the structure, competence needs, and actors of the
Swedish game industry. They gain the competence to create relevant and suitable CVs and
digital portfolios for computer game companies.
Narrative Design
3w
Purpose and goal:
The aim of the course is understanding how narratives work in modern games in the current
game industry and describing the role of a narrative game designer. The aim is to work with
different narratives for games in a practical way, through lectures, workshops, and group
exercises.
Knowledge:
- The knowledge of different tools for conveying different narratives to games
- Knowledge of characters and dialogue
- Knowledge of the working role of a narrative game designer
Skills:
- Writing narrative texts for games
- Creatively designing characters and dialogue for games
Competences:
- The student shall have a basic understanding of the field and responsibilities of the narrative
game designer, as well as an understanding of how to work with these skills in a team setting.
An understanding of supporting a team in conveying the narrative vision of the game.
Prototyping in Unreal Engine
2w
Prototyping in Unity
2w
Purpose and goal:
The purpose of this course is to teach students to prepare major game productions for a
development team in a C # based game engine such as Unity. The goal is to analyze
assignments and needs and work out a basis for a larger game team and game projec
Knowledge:
- Demand-driven game production
- How to prepare a game design for a larger game development team
- More advanced features of Unity
- To prepare game production for game artists and game programmers and support conceptual
development of ideas and assignments
Skills:
- Create technical preparation for a major game project
- Conceptualize for game production
- Experiment and prepare for games development in Unity
Competences:
- The students get skills in preparing themselves for working in a larger game development
team for game productions in Unity
Quality Assurance
2w
Purpose and goal:
The aim of the course is to create an understanding of the role of the quality assurer in a game
development process, with theoretical lectures, practical exercises, and play-test analysis.
Knowledge:
- An understanding of the QA role within a game production
- Designing for testability, designing a game to be testable
- Planning and control, identifying what is needed for testing and how to measure it
- Functional vs. non-functional testing, "what" the game does as opposed to "how" it does it
- An understanding of the tools and processes which can be implemented to achieve a high
quality
Skills:
- Designing for testability
- Planning and executing focused testing sessions
- Creating reports and suggesting improvements
- Utilizing tools to achieve high quality
Competences:
- The students gain an understanding for QA in game development, and the competence to
execute tests and implement improvements in game development.
Scripting and Unity
3w
Purpose and goal:
The aim is that the students gain an understanding for basic and customized scripting for game
development in Unity. The goal is immersion in Unity as a game engine and creating advanced
functions, which require scripting.
Knowledge:
- Understanding the role and responsibility of a scripter within game development
- Understanding advanced functions in the Unity game engine
- Understanding differences between C# and visual programming or text-based scripting
- Understanding how scripting and programming affect a game production and how games can
be optimized
Skills:
- Handling Unity in a more advanced way
- Creating customized scripts and functions
- Analyzing and assessing functions to the optimal and expected effect
Competences:
- Students gain a good understanding of the Unity game engine, and the competence to modify
a game production utilizing different script-based functions.
User Experience and Interaction Design
2w
Purpose and goal:
The aims of the course are to give a good grasp of what a UX designer needs to understand and
how UX design can improve games’ applicability, availability, and maximize entertainment. The
goal is to analyze and implement adjusted design to different user groups, through lectures and
game projects.
Knowledge:
- Understanding players’ behaviors
- Understanding how a player gains and processes information, as well as solve problems in
different ways
- Knowledge of good applicability to making a game more accessible
- Basic principles in game design to affect decision-making
- Motivation and different reward systems
- Understanding the influence of different technical interfaces
- Understanding how to include and exclude target audiences in game design
Skills:
- Analyzing and understanding target audience
- How to make a game more applicable and accessible
- Producing personas for game experiences and defining how to affect experiences and
decisions as a developer
- Designing different interfaces for a game
Competences:
- The student will gain the competence to analyze and implement good game design based on
modern UX in game development.

Wymagania

Wymagania wobec kandydatów

 

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zdania egzaminu maturalnego
 • CV i list motywacyjny (z informacją, dlaczego wybrałaś/eś konkretny program)
 • Próbka pracy (w celu uzyskania instrukcji przeczytaj sekcję „Jak złożyć wniosek” poniżej).

Terminy

Nauka ma charakter ciągły i składa się z modułów tematycznych. Podczas biegu zajęć wymagane jest, aby uczeń na bieżąco zaliczał egzaminy z kolejnych modułów. Zapewnia to ciągłość nauki i szybki podnoszenie kompetencji
w oparciu o uzyskaną w poprzednim module wiedzę. Kolejne moduły bazują na wiedzy pozyskanej w poprzednich, dlatego tak ważne jest pełne zaangażowanie w kurs na każdym jego etapie. Długość trwania modułów jest następująca:

Jak się zgłosić

Application process

 

Step 1. Application documents

 

Once you are ready to apply, simply send us the following to: rekrutacja@futuregames.se

 

Choose a program
Please write the name of the program/s you want to apply to. You can apply to as many programs as you want!

 

Documents
Please attach the records of your qualifications from upper secondary school/high school or equivalent. The documents must include a diploma together with the transcript of your grades.

Please attach the high school diploma. It can be in Polish. You don’t need to translate it.

 

CV
Your CV must also include your full address (street, postal code, town, country), your date of birth (format: day-month-year) and your phone number.

 

Personal letter
In your personal letter, explain what motivates you to study at our school, why you have chosen the specific program, what are your future goals after the graduation, etc.

 

Work sample
Please send us a work sample for the program you are applying to. See below for details.

 

Proof of English

All our programs are taught in English, therefore, we need to make sure that you will be able to follow the classes and communicate with your classmates. The easiest way to find it out is for you to send English language proficiency certificate.

But if you do not have a certification and speak English on a communicative level, just write it in your personal letter. If all application will be fine, we will find a time for an online meeting to be sure that we understand each other 🙂 This conversation will be equivalent to certification.

 

Step 2. Written Test

Once we have received all of the above, we will send you a Written Test. The test is nothing you can prepare for in advance and it is in a form of a questionnaire. This test will help us be sure that we are the right school for you.

 

Step 3. Decision.

Once we have assessed your application, we will contact you with a decision about whether you have been accepted or not. We will guide the accepted applicants through the process of registration, payment of fees, visa application for non-EU applicants, finding accommodation and answer as many of your questions as we can about moving to Sweden!

 

 

Work Sample for Game Designer application

 

What to submit?

 

Showcase a small game you have created and developed, and include all the assets or designs (for example, GIFs, links to playthrough videos, flowcharts, in-editor captures, and so forth), that you think are relevant to its game development, and your intended Futuregames program.

 

Please note that your game prototype will not be played.

 

For this reason, we recommend you choose the right content that showcases your potential in a broader scale as a junior game developer, someone with the proper mindset, design thinking and insights.

 

In addition, please explain and document in detail, the process of the game creation, reasoning behind the design decision you took, and how you overcame its obstacles.

 

We need to see how much time and effort you have invested into your future career in the games industry, and if Futuregames is a good fit for you and your development.

 

 

You can apply with a previous team project, but please specify in detail in which you have contributed to the project.

 

 

Format?

Maximum ten (10) pages.

Name the file [firstname_surname.pdf].

 

The structure of the document is free choice. We strongly recommend that you treat your application as a job application to a game studio.

 

 

Is prior tech knowledge mandatory?

All applicants have different levels of knowledge and expertise.

 

If you have prior technical expertise, and you are already familiar with some game engines such as Unreal Engine, Unity, Lumberyard, Godot, or any other game engine, you should use this as your working prototype.

 

However, if you don’t have any prior technical knowledge, don’t worry, you can still apply to Futuregames. A rough-and-dirty prototype where you test out a single mechanic, a camera system, a feature, or any such, is more than enough.

 

And if you feel this is still too challenging, please present us only your game idea. We’re interested in knowing more about your mind-set and design thinking rather than how good you are at making games. That’s something we can teach you when you are accepted into the program.

 

Futuregames will assess your work sample in the 3 following areas:

 

Visualization ability – assesses the artistical ability to express oneself through illustrations and texts.

 

Technical ability – assesses proficiency of utilization of the machine as tool.

 

Industry relevance – assesses the relevance of the presented content towards the games industry and game development.

 

 

Kariera

Po tym kursie możesz być:

 • Projektantem/tką gier
 • Projektantem/tką poziomów
 • Projektantem/tką grywalności
 • Projektantem/tką narracji
 • Producentem/tką gier
 • Projektantem technicznym
 • Kontrolerem/ką jakości
 • Menedżerem/ką projektu

Rada naukowa

Każdy z naszych programów edukacyjnych posiada Radę Naukową i Pedagogiczną, która zapewnia jakość edukacji i podejmuje decyzje o przyjęciu i egzaminie.

Rada spotyka się dwa razy w semestrze. Do zasiadania w Radzie zapraszany jest też jeden lub dwóch/dwoje uczniów z klasy jako jej reprezentanci.

W skład Rady mogą wchodzić przedstawiciele przemysłu, biznesu, dyrekcji szkoły, szkolnictwa publicznego, uczelni wyższych, organizacji branżowych oraz studentów. Jednym z głównych zadań rady jest dbanie o to, aby program edukacyjny odpowiadał potrzebom rynku pracy na wykwalifikowaną siłę roboczą. W ten sposób dbamy, by nasi Absolwenci mieli jak największe szanse na zatrudnienie.

Menedżer kursów

Menedżer kursów

Piotr Matecki

Business Developer Norway & Poland

piotr.matecki@futuregames.se +47 91170178

Click on the button below to leave an application of interest. We will contact you as soon as we can.

Wybierz lokalizację

Boden
Warszawa