Boden

QA/ Game Tester

Om Utbildningen

Spelbranschen behöver fler speltestare!

Bli en QA/ Game Tester! Du kommer att testa spel i alla faser av spelutvecklingen, från projektstart och systemförvaltning till planering och skissande, utveckling och dokumentation.

Gör dig redo för en karriär inom spel!

Utveckla kärnkompetens inom spel- och IT-utveckling genom att lära dig av branschfolk och lärare från ledande företag i branschen.

Få tillgång till vår kreativa miljö, inklusive datorer med relevant programvara, där du växer och bygger upp dina färdigheter tillsammans med duktiga klasskamrater och erfarna spelutvecklare på Boden Business Park.

Du kommer aktivt att delta i utvecklande spelprojekt tillsammans med kurskamrater från våra andra program som löper samtidigt, t.ex: Indie Game Developer, Game Designer, Game Artist och Game Programmer, där du kommer att simulera professionella projekt för att spegla verkligheten när du arbetar i spelbranschen och förbereda dig för en progressiv karriär inom kreativitet.

Vi vill skapa pragmatiska individer med ett balanserat och brett perspektiv, stark förmåga att arbeta tillsammans, ledarskapsförmåga och en proaktiv attityd.

QA/speltestaren kvalitetssäkrar digitala produktioner genom systematiska tester där processen planeras, genomförs och dokumenteras. Du kommer att lära dig att förstå bakomliggande faktorer till fel och rapportera avvikelser med relevant information som gör det lättare att återskapa och lösa problem.

Spel- och IT-industrin i norr behöver dig.

Vi har ett nära samarbete med spelbranschen uppe i Norrbotten. För detta utbildningsprogram har över 50 företag (spel- och IT-företag i Norr- och Västerbotten i norra Sverige) intygat att branschen behöver fler kvalitetssäkrare och speltestare.

Boden Game Camp är ett ekosystem där varje individ och företag kan lära sig, växa och trivas i Boden. De kommer att vara starten eller acceleratorn för din karriär inom spelindustrin. Läs mer om hur Boden Game Camp kan stödja din resa här.

 

Översikt över läranderesultat efter att ha avslutat QA/Game Tester-programmet

 • Kvalitetssäkringsprocessen i både teori och praktik.
 • De vanligaste verktygen inom industrin.
 • De bästa produktionsmetoderna.
 • En specialitet inom ett område med teknisk expertis.
 • Hur man skapar och genomför testplaner.
 • Hur man effektivt sorterar.
 • Hur man i ett tidigt skede genomför kvalitetssäkring i utvecklingsprocessen för att förbättra systemets stabilitet.
 • Hur man rapporterar och samlar in information som kan främja systemdesign.
 • Testning av spel under pågående produktion för att hitta fel som man kan åtgärda innan spelen släpps på marknaden.

 

Översikt över färdigheter och kompetenser efter avslutad utbildning

 • Skapa och genomföra testplaner för ditt team och för produkter.
 • Spela och testa på ett stort antal olika plattformar.
 • Använd skriptspråk för att effektivisera och automatisera delar av arbetet.
 • Samla in och rapportera relevant information korrekt och effektivt till utvecklarna.
 • Skapa enklare spel själv för att säkerställa en grundläggande teknisk förståelse för spelutvecklingsprocessen.

Utbildningsplan

Usability testing
15YHP / 3v
Load testing
10YHP / 2v
Degree project
20YHP / 4v
Basic quality assurance and theory
15YHP / 3v
Quality assurance for apps and games developed for the web
25YHP / 5v
Quality assurance for console games
30YHP / 6v
Quality assurance for mobile devices
25YHP / 5v
LIA (praktik)
100YHP / 20v
Software testers in everyday life - soft skills
15YHP / 3v
Regression testing
5YHP / 1v
Specialization - individual specialization QA
20YHP / 4v
Teambuilding, group dynamics and practical introduction
20YHP / 4v
**Course modules may be subjected to change

Behörighet

KRAV FÖR ATT ANSÖKA

 • Betyg eller bevis på att du har en examen från gymnasiet eller motsvarande.
 • CV och ett personligt brev (där du berättar varför du har valt just det här programmet).
 • Engelska 6 från gymnasium/högskola eller bevis på motsvarande kunskaper.
 • Matematik 2 från gymnasiet eller bevis på motsvarande kunskaper.
 • Programmering 1 från gymnasiet eller bevis på motsvarande kunskaper.

Terminstider

De flesta perioder har olika längd och det är viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt antal Yh-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem (5) YH-poäng, dvs. ett (1) YH-poäng per dag. Detta under förutsättning att du kontinuerligt klarar dina kurser med godkända resultat.

HT-22
05/09/2022 - 23/12/2022
16 veckor, 80 YH-poäng.
VT-23
09/01/2023 - 23/06/2023
24 veckor, 120 YH-poäng.
HT-23
07/08/2023 - 22/12/2023
20 veckor, 100 YH-poäng.

Hur ansöker du

Snabba fakta

Öppen för sen ansökning till och med den 31 augusti.

Ansökningslänk till QA/Games tester i Boden här.

 

Om du vill ansöka som internationell student går du till vår sida för internationella studenter för att läsa igenom ansökningsprocessen.

 

Vill du ha svar på dina frågor?
Anmäl dig till vårt Öppna hus och prata med oss direkt.

 

Ansökningsprocessen för nordiska studenter

För att betraktas som en nordisk student som är berättigad till gratis YH-utbildning måste du ha ett personnummer och uppfylla minst ett av följande kriterier:

1). Vara medborgare i Sverige, Island, Norge, Danmark, Danmark, Finland eller något av de tillhörande territorierna.
2). Ha permanent uppehållsrätt i något av de länder som nämns ovan.
3). Ha tillfällig uppehållsrätt i Sverige under hela programmets löptid. Du kan bli ombedd att ladda upp bevis på din uppehållsrätt.

Din uppehållsrätt får inte vara beroende av dina studier vid Futuregames. Observera att Futuregames inte kan erbjuda nordiska studenter något slags stöd för invandring.

Svenska studenter kan få ekonomiskt stöd (från CSN) under sin studietid. Kontrollera här eller kontakta CSN direkt. För dig som söker från Norge, Danmark, Island, Finland och Färöarna bör du kontakta din lokala utbildningsstödsleverantör.

 

Ansökningsprocess för internationella studenter

Om du vill ansöka som internationell student går du till vår sida för internationella studenter för att läsa igenom ansökningsprocessen. Där finns information om programmet, t.ex. om terminsavgifter, stipendier, visum och tillstånd samt boende.

Om du behöver mer information kan du skicka ett e-postmeddelande till international@futuregames.se.

 

Urvalsprocess

 • Om vi får in fler ansökningar än vi har platser kommer vi att granska ansökningarna utifrån deras resultat på ett test.
 • De sökande med de högsta poängen kommer att erbjudas en plats i programmet, medan andra sökande som är berättigade kommer att hamna på vår väntelista.

 

Krav för att ansöka

 • Betyg eller bevis på att du har en examen från gymnasiet eller motsvarande.
 • CV och ett personligt brev (där du berättar varför du har valt just det här programmet).
 • Engelska 6 från gymnasium/högskola eller bevis på motsvarande kunskaper.
 • Matematik 2 från gymnasiet eller bevis på motsvarande kunskaper.
 • Programmering 1 från gymnasiet eller bevis på motsvarande kunskaper.

 

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

Karriär och anställbarhet

 • Kvalitetssäkring och speltestare inom spelutveckling.
 • Mjukvarutestare inom IT- och spelutveckling.
 • Arbeta för en liten spelstudio som en del av ett team med fokus på kvalitetssäkring.
 • Arbeta som testledare med ansvar för mer tekniskt krävande programvaruarbete.

Ledningsgrupp

Varje utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer utbildningens kvalitet och fattar beslut om antagning och examination. Ledningsgruppen sammanträder två gånger per termin. En eller flera elever från klassen väljs också ut för att ingå i styrelsen som representanter för klassen.

Ledningsgruppen kan bestå av representanter från industrin, näringslivet, skolledningen, det offentliga skolväsendet, universitet/högskolor, branschorganisationer och studenter. En av nämndens viktigaste uppgifter är att se till att utbildningen uppfyller arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft.

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Andrew Allen

Head of Education QA/Game Tester & Game Programmer

andrew.allen@cmeducations.se +46 722 459 955