Skellefteå

Game Programmer – Mobile Platforms

Om Utbildningen

Game Programmer Mobile Platforms

Särskilt mobilspel fortsätter sin meteoriska uppgång inom underhållningsindustrin. Enbart mobilspel genererade mer årliga intäkter än musik- och filmindustrin tillsammans år 2021. Vad väntar du på?

Flaskhalsen för tillväxten inom mobilspel är bristen på kompetens…

Ge din ambition att bli en utvecklare av mobilspel en chans. Lär dig att utveckla kod för mobilspel och odla de färdigheter som krävs för att skapa ett framgångsrikt spel – belöningen är verkligen oöverskådlig.

Du kommer att lära dig de viktigaste programmeringsspråken för spelutveckling samt branschstandardverktyg.

Game Programmer – Mobile Platforms ger dig en solid kunskapsbas inom spelprogrammering, verktygsprogrammering, programmering av spelmotorer och spelsystemdesign.

Du lär dig C#, C++, Java, Android, JavaScript, Objective-C, Swift i kombination med spelmotorn Unity.

Varför ska jag välja Game Programmer – Mobile Platforms på Futuregames?

 • Börja arbeta direkt efter din examen.
 • Exklusivt placerad på Campus Skellefteå, med ett rikt studentliv.
 • 2 år (4 terminer).
 • 30 veckors praktik (LIA).

”Lärande genom praktik, lärande genom reflektion”

Utveckla kärnkompetens inom utveckling av mobilspel genom att lära dig av branschfolk och lärare från ledande företag i branschen.

Få tillgång till vår kreativa miljö inklusive utrustning och relevant programvara där du växer och bygger upp dina färdigheter tillsammans med duktiga klasskamrater och erfarna spelutvecklare på Futuregames.

Du kommer aktivt att delta i flera lärorika spelprojekt tillsammans med kurskamrater från våra andra program som löper parallellt, där du simulerar professionella projekt för att spegla verkligheten i arbetet i spelindustrin och förbereda dig för en progressiv karriär inom kreativitet.

Vi vill forma pragmatiska individer med balanserat och brett perspektiv, stark förmåga att arbeta tillsammans, ledarskapsförmåga och proaktiv attityd.

 

Videospelsbranschen behöver dig.

Vi har nära arbetsrelationer och har ett direkt samarbete med spelindustrin. Några av våra samarbetspartners är:

 • Turborilla
 • Goodbye Kansas Studios
 • Gold Town Games
 • Mindforce Game Lab
 • North Kingdom
 • Zordix
 • Aurora Punks
 • Coldwood
 • Epic
 • Tarvalley
 • Paradox
 • Wanderword
 • EA DICE
 • Landell Games
 • Triolith Games AB

Uppe i norra Sverige, där vårt campus ligger i Skellefteå, får vi stöd av solida ekosystem som arbetar med en hållbar modell, som Arctic Game Lab. Arctic Game Lab är ett nätverk och en gemenskap för varje individ och företag att lära sig, växa och blomstra i Skellefteå. De kan bara vara starten eller acceleratorn för din karriär inom spelindustrin.

Lyssna inte bara på oss, utan läs Game Developer Index 2021 här för att få mer information om spelindustrin i Sverige.

 

Översikt över lärandemålen efter avslutad utbildning

 • Användarcentrerad design och designprocesser för mobila plattformar.
 • Hur efterfrågestyrd design påverkar affärsvärlden för mobila tjänster och produkter.
 • Designmetoder, återkopplingssystem och flöden inom spel och hur det kan tillämpas på andra mobila tjänster och produkter.
 • Skillnaden mellan UI / UX på olika mobila plattformar.
 • Vikten av vanor, standarder (iOS / Android, Mac / Windows).
 • Agila och branschrelevanta projektmetoder.
 • Metoder för motivation, engagemang och lojalitet, ”beteendeekonomi” och ramverk för spelande.
 • Interaktionsdesign och aktuell teknik.
 • Säkerhetsfrågor och etik vid lagring av användardata, inklusive GDPR.
 • Arbeta självständigt och i team med planering, utveckling och produktion av spel.

 

Utbildningsplan

Advanced game programming
40YHP / 8v
Degree project
20YHP / 4v
Graphics, specialization
20YHP / 4v
Basic course in game design
20YHP / 4v
Introduction to working methods for mobile / games
10YHP / 2v
Cognitive Science and Interaction Design
30YHP / 6v
LIA (internship)
100YHP / 20v
Market analysis, industry knowledge and portfolio
10YHP / 2v
Mobile game design
30YHP / 6v
Project methodology in development for mobile platforms
10YHP / 2v
Game development, advanced course Unity
20YHP / 4v
Unity scripting, basic course
25YHP / 5v
Development project 1
10YHP / 2v
Development project 2
20YHP / 4v
Development project 3
35YHP / 7v

Behörighet

Krav för att ansöka

 • Betyg eller bevis på att du har en examen från gymnasieskolan eller motsvarande.
 • Meritförteckning och ett personligt brev (där du berättar varför du har valt just det här programmet).
 • Engelska 6 från gymnasium/högskola eller bevis på motsvarande kunskaper.
 • Svenska 2 från gymnasium/högskola eller bevis på motsvarande kunskaper.
 • Matematik 2 från gymnasiet eller bevis på motsvarande kunskaper.
 • Programmering 1 från gymnasiet eller bevis på motsvarande kunskaper.

Terminstider

Innan terminen börjar kommer du att få information om hur du ansöker för CSN och vilka terminstider som ska anges till CSN. De flesta terminer har olika längd och det är viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt antal YH-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem YH-poäng. Förutsättningarna är att du kontinuerligt klarar dina kurser med godkända resultat. Har du några frågor? Kolla in CSN hemsida här. 

HT-22
05/09/2022 - 23/12/2022
16 weeks, 80 YH-points
VT-23
09/01/2023 - 23/06/2023
24 weeks, 120 YH-points
HT-23
07/08/2023 - 22/12/2023
20 weeks, 100 YH-points
VT-24
08/01/2024 - 24/05/2024
20 weeks, 100 YH-points

Hur ansöker du

Snabba fakta

31 augusti: sista ansökningdag

 

Länken till ansökning för Game Programmer – Mobile Platforms här.

 

För att ansöka som internationell student, var vänlig och klicka dig vidare till sidan för internationella studenter för att läsa om mer information om ansökningsprocessen.

 

 

Uppgifter som krävs för att slutföra din ansökan

 

 • Gymnasieexamen eller motsvarande.

 

 • Dokumentation för särskilda krav.

 

 • CV och personligt brev.

 

 • Eventuella intyg och andra klassificeringsdokument.

 

 

Observera att ditt CV, ditt personliga brev och dina arbetsprover måste vara skrivna på engelska.

 

Urvalsprocess

 

Om vi får fler ansökningar än vi har platser, kommer vi att bedöma ansökningarna på grundval av resultatet i ett särskilt test.

 

Testet kommer att skickas ut till ALLA sökande den 6 maj 2022.

 

De sökande med de högsta poängen kommer att erbjudas en plats i programmet, och andra sökande som är berättigade kommer att hamna på vår väntelista.

 

 

Antagningsprocess

 

Du kommer att få ett erbjudande via vårt antagningssystem i början av juli 2022.

 

Du måste sedan bekräfta ditt godkännande inom sju (7) dagar för att behålla din plats eller reservstatus.

 

Om skolan inte får din bekräftelse inom sju (7) dagar kommer vi automatiskt att erbjuda platsen till nästa sökande på vår väntelista.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Ledningsgrupp

Varje utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer utbildningens kvalitet och fattar beslut om antagning och examination. Ledningsgruppen sammanträder cirka två gånger per termin. En eller flera elever från klassen väljs också ut för att ingå i styrelsen som representanter för klassen.

Ledningsgruppen kan bestå av representanter från industrin, näringslivet, skolledningen, det offentliga skolväsendet, universitet/högskolor, branschorganisationer och studenter. En av ledningsgruppens viktigaste uppgifter är att se till att utbildningen uppfyller arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft.

Board of Education members:

Lara Gavina, North Kingdom (ordf.)

Anders Tånger, MindForce GameLab

Jenny Österlund, Paradox Arctic

Andreas Waleij, Zordix

Pär Hultgren, Gold Town Games

Daniel Öhgren, GrandPike

Ida Lindh, Campus Skellefteå

Jens Lundqvist, Lundqvist Trävaru AB

Mattias Wiking, Turborilla

Johan Wallberg, Level Eight

Joel Nordin, Coldwood Interactive

Linus Johansson, North Kingdom

Robert Bäckström, Limit Break Studio

Per Myrén, Changemaker Educations / Futuregames

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Joel Fällbom

Head of Educations
Game & UX Design

joel.fallbom@futuregames.nu