Om Utbildningen

Game Artist - en hörnsten i Futuregames och den svenska spelindustrin

Karaktärs- eller miljökonst, UI eller animation - skaffa dig den erfarenhet du behöver för att arbeta med 3D-grafik i spelbranschen! Studera i Boden, Skellefteå, Stockholm eller Karlstad.

Oavsett om det är karaktärskonst, miljökonst, specialeffekter, användargränssnitt eller animation som du brinner mest för och som tänder din kreativitet och hängivenhet, kommer det här programmet att hjälpa dig in i branschen med trovärdighet genom praktisk erfarenhet av Game art.

Varför ska jag välja Game Artist på Futuregames?

 • Börja arbeta direkt efter utbildningen.
 • Finns att välja mellan fyra olika campus: Boden, Skellefteå, Stockholm, och Karlstad.
 • 2 år (4 terminer).
 • 30 veckors praktik (LIA).

 

”Lärande genom praktik, lärande genom reflektion”

Utveckla kärnkompetens inom spelutveckling genom att lära dig av branschfolk och lärare från ledande företag i branschen.

Få tillgång till vår kreativa miljö med utrustning och relevant programvara där du växer och bygger upp dina färdigheter tillsammans med duktiga klasskamrater och erfarna spelutvecklare på Futuregames.

Du kommer aktivt att delta i intensiva spelprojekt tillsammans med kurskamrater från våra andra program som löper samtidigt, t.ex: Indie Game Developer, Game Programmer, Game Designer och QA/Game Testers, där du kommer att simulera professionella projekt för att spegla verkligheten när du arbetar i spelbranschen och förbereda dig för en spännande och progressiv karriär inom spelbranschen.

”Kreativitet är det nya stålet!”

Vi har nära arbetsrelationer och har ett direkt samarbete med spelindustrin. Några av dessa företag och studior är bland annat:

 • King
 • Avalanche Studios
 • Ubisoft
 • EA DICE
 • Fatshark
 • Paradox Interactive
 • Starbreeze Studios
 • Glorious Games Group
 • Uprise
 • NEAT Corporation
 • Epic Games
 • Really Interactive

Många företag stöder denna högre yrkesutbildning, och omkring 20-30 spelstudior deltar aktivt i Futuregames varje år.

Lyssna inte bara på oss, ladda ner och läs Game Developer Index 2021 här för att få fler insikter om spelindustrin i Sverige.

Vi stöds av solida företagsnätverk som arbetar med en hållbar modell, t.ex. Boden Game Camp, Arctic Game Lab och Karlstad Innovation Park.

Boden Game Camp är ett ekosystem för alla individer och företag som vill lära sig, växa och trivas i Boden. De kan vara starten eller acceleratorn för din karriär inom spelindustrin. Läs mer om hur Boden Game Camp kan stödja din resa här.

Arctic Game Lab är ett av norra Europas snabbast växande spelkluster, beläget på campus Skellefteå, som kopplar samman företag med studenter och skapar miljöer där samhället kan lära sig av varandra.

I år nådde vi ännu en milstolpe då vårt flaggskeppsprogram Game Artist nu erbjuds i Karlstad.
Tillsammans med Karlstad Innovation Park och The Great Journey välkomnar vi dig till vår gemenskap i Karlstad där dina koncept och idéer kommer att stödjas och förverkligas!

 

Områden av specialiseringar:

 • 3D Generalization
 • Environment Art
 • Texture Art
 • Animation
 • Technical Art
 • Character/Props Art

 

Översikt över lärandemålen efter avslutad utbildning

 • Förstå och använda ett effektivt arbetsflöde för att skapa spelkonst.
 • Skapa 3D-modeller med hög och låg upplösning.
 • Skapa texturer av hög kvalitet.
 • Skapa objekt med hårda ytor, t.ex. fordon och vapen.
 • Skapa karaktärer och andra organiska modeller.
 • Anpassa sig till ett brett spektrum av visuella stilar.
 • Skapa och animera karaktärer och objekt.
 • Förstå färglära, form, design och komposition.
 • Förstå den affärsmässiga aspekten av spelindustrin.

 

Utbildningsplan

Intro to Game Art
35YHP / 7v
Game project 1
10YHP / 2v
Game Art fundamentals
10YHP / 2v
Concept Art
10YHP / 2v
Texturing
15YHP / 3v
Environmental Art
20YHP / 4v
Game Project 2
20YHP / 4v
FX for games
10YHP / 2v
Tech art
15YHP / 3v
Animation
15YHP / 3v
Character art
20YHP / 4v
Lighting and rendering
10YHP / 2v
Game project 3
35YHP / 7v
Market analysis, CV, and portfolio
15YHP / 3v
Sculpting in 3D
15YHP / 3v
Advanced game art
15YHP / 3v
3D graphics thesis
50YHP / 10v
Internship in 3D Graphics (LIA)
150YHP / 30v
TOTAL
470YHP / 94v

Behörighet

KRAV FÖR ATT ANSÖKA

 • Betyg eller bevis på att du har en examen från gymnasieskolan eller motsvarande.
 • Meritförteckning och ett personligt brev (där du berättar varför du har valt just det här programmet).
 • Engelska 6 från gymnasium/högskola eller bevis på motsvarande kunskaper.
 • Arbetsprov (läs avsnittet ”Hur man ansöker” nedan för instruktioner).

Terminstider

De flesta terminer har olika längd och det är viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt antal Yh-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem (5) YH-poäng, dvs. ett (1) YH-poäng per dag. Detta under förutsättning att du kontinuerligt klarar dina kurser med godkända resultat.

HT-22
05/09/2022 - 23/12/2022
16 veckor, 80 Yh-poäng.
VT-23
09/01/2023 - 23/06/2023
24 veckor, 120 YH-poäng.
HT-23
07/08/2023 - 22/12/2023
20 veckor, 100 YH-poäng.
VT-24
08/01/2024 - 30/08/2024
34 veckor, 170 YH-poäng.

Hur ansöker du

Snabba fakta

 

1 februari: Ansökningarna för höstterminen 2022 öppnar.

3 maj: Sista ansökningsdag.

Ansökningslänk för Game Artist i Karlstad här.

Ansökningslänk för Game Artist i Boden/Skellefteå/Stockholm här.

 

Om du vill ansöka som internationell student går du till vår sida för internationella studenter för att läsa igenom ansökningsprocessen.

 

Vill du ha svar på dina frågor?
Anmäl dig till vårt öppet hus och prata med oss direkt.

 

Uppgifter som krävs för att slutföra din ansökan

 

 • Gymnasieexamen eller motsvarande.
 • Dokumentation för särskilda förutsättningar.
 • CV och personligt brev.
 • Arbetsprov (mer information nedan).
 • Eventuella intyg och andra betygsdokument.

 

När du ansöker måste du ange var du vill studera. Utbildningen till Game Artist erbjuds i Boden, Skellefteå, Karlstad och Stockholm.

 

Observera!
Ditt CV, ditt personliga brev och dina arbetsprover måste vara skrivna på engelska.

 

 

Urvalsprocess

 • Om vi får in fler ansökningar än vi har platser kommer vi att bedöma ansökningarna på grundval av poängen i deras arbetsprover.
 • De sökande med högst poäng, oavsett var de befinner sig, kommer att erbjudas en plats i programmet, och andra sökande som är berättigade kommer att hamna på vår väntelista.

 

Antagningsprocess

 • Du kommer att få ett erbjudande via vårt antagningssystem i början av juli 2022.
 • Du måste sedan bekräfta ditt godkännande inom sju (7) dagar för att behålla din plats eller reservstatus.
 • Om skolan inte får din bekräftelse inom sju (7) dagar kommer vi automatiskt att erbjuda platsen till nästa sökande på vår väntelista.

 

Arbetsprov för ansökan till Game Artist

Kolla in videon till Game Artists arbetsprov för din ansökan på Youtube här.

 

Vad ska jag skicka in?

 • Visa upp din kreativitet tillsammans med dina färdigheter. Skicka in 2-3 arbetsprover. Välj det arbete som bäst visar dina färdigheter.
 • Försök att visa att du har någon form av förståelse för 3D-skapande och arbetsflöde.
 • Om du vill visa upp animationer eller skivspelare kan du skicka en länk till YouTube eller Vimeo.
 • Ditt arbetsprov bör syfta till att förklara provets huvudidé och dina framsteg från början till slut.
 • Redogör för ditt arbetsprov både visuellt och skriftligt. Det är viktigt att du förklarar vad du har gjort och vilken process du har gått igenom.
 • Du kan ansöka med ett tidigare teamprojekt, men ange i detalj hur du har bidragit till projektet.

 

 

Format?

 • Högst fem (5) sidor.
 • Videos får inte vara längre än 3 minuter.
 • Filen ska vara sparad i PDF-format.
 • Namnge filen [förnamn_efternamn.pdf].

 

Är det obligatoriskt att ha tekniska förkunskaper?

 • För att producera konsttillgångar, särskilt i digital form, krävs viss kunskap om tekniken för att göra dem, så det är bättre att ha någon form av teknisk kunskap, men det är inget krav.
 • Det finns inga särskilda krav på 3D-programvara. Du kan använda det program som passar dig bäst.

 

Futuregames kommer att bedöma ditt arbetsprov inom följande tre områden:

 • Visualiseringsförmåga – bedömer den konstnärliga förmågan att uttrycka sig genom illustrationer och texter.
 • Teknisk förmåga – bedömer hur väl maskinen som verktyg kan användas.
 • Branschrelevans – bedömer hur relevant det presenterade innehållet är för spelindustrin och spelutveckling.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

Karriär och anställningsbarhet

 • Animator
 • Character Artist
 • Concept Artist
 • Environment Artist
 • Technical Artist

Ledningsgrupp

Varje utbildning har en ledningsgrupp som garanterar utbildningens kvalitet och fattar beslut om antagning och examination. Ledningsgruppen sammanträder två gånger per termin. En eller flera elever från klassen väljs också ut för att ingå i styrelsen som representanter för klassen.

Ledningsgruppen kan bestå av representanter från industrin, näringslivet, skolledningen, det offentliga skolväsendet, universitet/högskolor, branschorganisationer och studenter. En av ledningsgruppens viktigaste uppgifter är att se till att utbildningsprogrammet uppfyller arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft.

 

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Privat: Juan Gauthier

Head of Education
Game Artist

juan.gauthier@futuregames.nu +46 73 144 58 71

Välj ort

Skellefteå
Karlstad
Stockholm
Boden